Vogels

Natuurlijke rijkdom
De Argonne heeft een grote diversiteit aan landschappen.
Ons terrein heeft veel bomen, stuiken, ruige bermen, bloeiende planten,grasvelden, schuilplaatsen en nestgelegenheid.
Deze condities zijn gunstig voor veel verschillende soorten zoogdieren, kruipende en vliegende dieren.

Ellie en Klaas Pruiksma
In korte tijd hebben deze vogelaars veel gezien op La Gabrielle en in de omgeving.
Ze zagen reeeën, vossen, hazen en konijnen en vogels. Van hen is onderstaande lijst. Veel dank daarvoor.

Vogellijst juli 2019 met 53 soorten

Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Zwarte ooievaar, Wilde eend

Rode wouw, Zwarte wouw, Grauwe kiekendief, Sperwer, Havik, Buizerd, Torenvalk

Fazant, Kwartel, Meerkoet, Waterhoen, Kievit, Watersnip

Holenduif, Houtduif, Tortel, Zomertortel

Gierzwaluw, IJsvogel, Groene specht, Grote bonte specht, Middelste bonte specht

Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gele kwikstaart, Witte kwikstaart

Winterkoning, Zwarte roodstaart, Roodborsttapuit, Merel

Tjiftjaf, Zwartkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever

Klapekster, Grauwe klauwier, Spreeuw, Gaai, Ekster, Zwarte kraai

Huismus, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Geelgors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellie en Klaas Pruiksma

 

17 mei

De corona-crisis maakt dat alles voor iedereen anders is dan voorgaande jaren.

De Franse regering heeft op 17 maart, twee maanden geleden strenge maatregelen afgekondigd. In tussen is er enige versoepeling gekomen en kunnen we weer vrij wandelen en naar winkels.

De grenzen zijn nog gesloten voor niet urgente reizen, zoals vakantie of bezoek aan eigen tweede huis.
Bij de grensposten wordt gecontroleerd en voor de niet-urgente reizen kun je een fikse boete krijgen.
Eind mei wordt bepaald wat er na 15 juni mogelijk is.

Vakantie in Frankrijk in 2020?
De Fransen worden nu al opgeroepen in eigen land met vakantie te gaan.
Of buitenlandse gasten deze zomer  welkom zijn, dat is de vraag.
Wij wachten met spanning af wat hierover eind van de maand gezegd wordt.

Voor iedereen onze allerbeste wensen en onze hartelijke groeten,

Roland en Beatrice

 


RESERVEREN
Voor wie gereserveerd heeft en de vakantie hier niet door kan gaan geldt:
de reserveringskosten/aanbetaling wordt teruggestort.

Meer dan ooit geldt:

voorkom teleurstelling,
informeer tevoren over de mogelijkheden.

 

Reserveringsformulier
Gebruik dit formulier en voorkom zo misverstanden.
Of stuur ons een mail:
  info@lagabrielle.nl 
Tel: 0033 329 85 11 79

 ZOOVER
Op www.zoover.com kun je lezen wat gasten hebben vermeld en waar we deze mooie vermelding aan te danken hebben. Lees of La Gabrielle een adres is wat bij je past.

YOU TUBE
Maak met een van onze gasten een 3 minuten wandeling over het terrein:
La Gabrielle Camping Argonne