Vogels

Natuurlijke rijkdom
De Argonne heeft een grote diversiteit aan landschappen.
Ons terrein heeft veel bomen, stuiken, ruige bermen, bloeiende planten,grasvelden, schuilplaatsen en nestgelegenheid.
Deze condities zijn gunstig voor veel verschillende soorten zoogdieren, kruipende en vliegende dieren.

Ellie en Klaas Pruiksma
In korte tijd hebben deze vogelaars veel gezien op La Gabrielle en in de omgeving.
Ze zagen reeeën, vossen, hazen en konijnen en vogels. Van hen is onderstaande lijst. Veel dank daarvoor.

Vogellijst juli 2019 met 53 soorten

Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Zwarte ooievaar, Wilde eend

Rode wouw, Zwarte wouw, Grauwe kiekendief, Sperwer, Havik, Buizerd, Torenvalk

Fazant, Kwartel, Meerkoet, Waterhoen, Kievit, Watersnip

Holenduif, Houtduif, Tortel, Zomertortel

Gierzwaluw, IJsvogel, Groene specht, Grote bonte specht, Middelste bonte specht

Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gele kwikstaart, Witte kwikstaart

Winterkoning, Zwarte roodstaart, Roodborsttapuit, Merel

Tjiftjaf, Zwartkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever

Klapekster, Grauwe klauwier, Spreeuw, Gaai, Ekster, Zwarte kraai

Huismus, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Geelgors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellie en Klaas Pruiksma

 

17 augustus

De laatste twee weken in augustus nog hoogseizoen en dan nog een maand, september waarin het rustiger wordt.

COVID-19 ?

Dit derde seizoen is zonder beperkingen verlopen.
Mocht er toch opnieuw sprake zijn van oplopend aantal besmettingen, het afstand houden is niet zo moeilijk hier.
La Gabrielle heeft een 1 hectare groot terrein met slechts 6 kampeerplekken, een kleine trekkershut en met veel afstand van elkaar. Bovendien zijn er voor deze kleine camping veel sanitaire voorzieningen. 
Ook zijn er drie vakantieverblijven met eigen sanitair.

Zomer 2022
Op nieuw een warme en droge zomer, net als in grote delen van Europa. Het zwemmen in de Maas is beperkt mogelijk. Er gelden beperkingen voor het watergebruik (overdag niet sproeien), maar voor het gebruik hier is alles normaal.


Heb je plannen en wil je reserveren:
        dat kan het hele jaar door.

 

Heerlijk vakantieoord
La Gabrielle is een rustig oord, omgeven door groen op eigen terrein en uitzicht op weiden en akkers.

Wandelen in velden en bossen,
zwemmen in de Maas,
fietsen in de glooiende omgeving,
vergezichten en stilte,
's nachts is het donker en
bij heldere hemel een schitterende sterrenhemel.

Iedereen die nog vrije dagen voor de boeg heeft:
fijne vakantie toegewenst, waar dan ook.

Roland en Beatrice

 

 

Reserveringsformulier
Gebruik dit formulier en voorkom zo misverstanden.
Of stuur ons een mail:
info@lagabrielle.nl
Tel: 0033 329 85 11 79

ZOOVER
Op www.zoover.com kun je lezen wat gasten hebben vermeld en waar we deze mooie vermelding aan te danken hebben.

. <p/p) Lees of La Gabrielle een adres is wat bij je past.

YOU TUBE
Maak met een van onze gasten een 3 minuten wandeling over het terrein:
La Gabrielle Camping Argonne